Muzica şi culoarea poveştilor – Opțional


Autor: prof. înv. primar: Lupşac Mariana
Grup Școlar “Ion Podaru”, Ovidiu, Constanța

Durata: 1 an şcolar
Număr de ore pe săptămână: 1 oră
Clasa: a III-a
Arii curriculare implicate: Limbă  şi comunicare, Arte, Tehnologii

ARGUMENT

Motto: “Nu e alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor” (Miron Costin)

Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată complexitatea ei, îi oferă copilului un întreg univers de gândire şi sentimente, de aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare entuziastă şi idealuri înalte. Desenul, ca artă   culorii, oferă  copiilor posibilitatea de a crea cu ajutorul pensulei universul miraculos al basmelor, manifestându-şi plenar personalitatea. Prin valorificarea creatoare a mesajului artistic, etic şi estetic al fiecărei creaţii în parte stimulează interesul, setea de cunoaştere, pasiunea copilului pentru literatură , muzică şi desen. Un conţinut variat, o mare diversitate a formelor de expresie artistică explică forţa de iradiere a literaturii pentru copii, contributia ei la formarea viitoarei personalităţi, la cultivarea unor puternice sentimente moral-civice.

Povestile si basmele au ramas de-a lungul veacurilor cele mai indrăgite de copii, incepând din primii ani ai copilariei şi până  aproape de adolescenţă. Mai intâi, ascultându-le şi mai târziu prin lectura lor, copiii îşi însuşesc din basme comoara nesfârşită  a  înţelepciunii populare. Producând o impresie puternică  asupra imaginaţiei şi sensibilităţii copiilor, prin morala lor pozitivă şi uşor de recepţionat, poveştile au o deosebită însemnătate educativă. Basmul este preţios şi pentru că  pune într-o lumină vie ce e bine si ce e rău, ajutându-l pe copil să -şi însuşească aceste reprezentări morale.

CONŢINUTURI

Popas la biblioteca şcolii
Toamna
Traista cu poveşti
Datini şi obiceiuri
Poezia anotimpurilor
Copilul şi copilaria
Prieteni necuvântători
Proverbe, zicători, ghicitori
Exerciţii aplicative, jocuri didactice
Concursuri tematice

MODALITAŢI DE EVALUARE

Observarea sistematică
Conversaţia bazată pe răspunsul cititorului
Proba orală: – convorbiri, povestiri, repovestiri
– concursuri: “Cel mai bun povestitor” / “Cel mai bun recitator”
Portofoliul
Proiectul
Autoevaluarea
Probe practice
Concurs de desene