Metoda pălăriilor gânditoare


Autor: înv. Popica Cristina Maria
Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Întorsura Buzăului

 Edward de Bono a introdus conceptul de „gândire laterală”, care  presupune faptul că o problemă se poate rezolva ieşind din obişnuit şi abordând-o din perspective inedite, apelând la imaginaţie.

Beneficiile acestei metode, multiple de altfel, sunt:

  • stimulează creativitatea, renunţându-se la gândirea rigidă;
  • dezvoltă gândirea critică;
  • angajează intrens toate forţele psihice de cunoaştere
  • permite individului o conştientizare crescută a tipului de gândire folosit cu fiecare ocazie şi astfel se oferă elevilor ocazia să înveţe să folosească toate tipurile de gândire;
  • prin practicarea unor roluri, se imbunătăţeşte calitatea deciziilor;
  • organizează şi clarifică gândirea;
  • permite schimbări ale comportamentului;
  • reduce coflictul dintre membrii grupului;
  • nu există criticism, ci doar punctarea slăbiciunilor;
  • prin caracterul ludic pe care îl are, îi atrage pe copii. Copiilor şi nu numai lor, ci tuturor oamenilor le place să joace diverse roluri. „Jucând un rol, persoana în cauză se simte mai confortabil decât atunci când i se cere să facă ceva, să se comporte într-un anumit mod”. (Panţuru, S., 2003, pag. 120).

Într-un astfel de joc se utilizează şase pălării de culori diferite (alb, roşu, negru, galben, verde şi albastru). Fiecare culoare defineşte un anumit rol şi persoana care o poartă exersează un anumit tip de gândire. Jucând rolul unui gânditor, prin exerciţiu, voinţă şi efort, elevul poate deveni un gânditor adevărat şi îşi poate schimba modul de a gândi. Atunci când îşi schimbă pălăria, micul actor îşi schimbă şi rolul.

Metoda presupune ca, după împărţirea pe grupe, un elev sau grupul de elevi să poarte o anumită pălărie, pe care o alege singur, cunoscând ce reprezintă fiecare culoare şi conştient fiind de faptul că trebuie respectat cu stricteţe specificul fiecărei pălării.

Aplicaţie practică:

Disciplina: Limba şi literatura română

Subiectul:„Ciuboţelele ogarului”- Călin Gruia

Clasa : I

Le-am citit copiilor lectura „Ciuboţelele ogarului”, care le-a plăcut foarte mult, după care, le-am cerut să reflecteze asupra conţinutului ideatic al textului şi să-şi anunţe opţiunea prin purtarea unor pălării în culoarea pe care doresc să o reprezinte. Am împărţit clasa în şase grupe, fiecare grup primind câte o pălărie. Le-am distribuit fişele de lucru, cu rugămintea ca elevii din fiecare echipă să cooepereze în asigurarea celor mai bune produse:


(fragment)