Excursia tematică – o formă de învăţare


Autor: prof. pt. înv. primar Anca Ioana Șugar
Șc. „Dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare

În cadrul procesului instructiv-educativ, excursia şcolară este folosită tot mai mult ca metodă de învăţământ. Aceasta formează la elevi deprinderea de a observa direct anumite fenomene,legăturile strânse dintre ele, interdependenţa lor. Excursia poate deveni o abordare cu caracter interdisciplinar  a unei   tematici stabilite anterior. Are un rol deosebit de însemnat în educarea elevilor în spiritul moralei civice, dezvoltându-le anumite deprinderi de manifestare colectivă şi dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere. Este o formă de activitate cu caracter activ, atractiv şi mobilizator.

Excursiile tematice se organizează, de obicei, în unităţi şi instituţii de învăţamânt şi cercetare, muzee, case memoriale, lăcaşe de cult.Sunt organizate, de obicei, în alte localităţi. Avantajele acestor forme de organizare sunt: contactul cu lumea reală, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale si sociale, dezvoltarea deprinderii de a se descurca într-un mediu diferit, dezvoltarea atenţiei etc. Elevii sunt familiarizaţi cu tematica pusă în discuţie, îşi adâncesc cunoştinţele deja dobândite şi achiziţionează noutăţi, îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi convingeri.

Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoaştere, şi de aceea elevii sunt încântaţi de organizarea lor.De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte alte dimensiuni ale educaţiei copilului, de manifestare psihică şi de adâncire a relaţiilor elev-elev, elev- educator, elev- educator- părinte. 

Pentru cunoaşterea trecutului istoric al neamului am organizat o excursiela Complexul ArheologicPorolissum, Sălaj.

Voi prezenta pe scurt activitatea propusă :

Traseul excursiei: Satu Mare – Zalău – (muzeu) –  Complexul Arheologic Porolissum – Satu Mare

Scop :– cunoaşterea frumuseţilor patriei și a trecutului istoric al neamului românesc; valorificarea   cunoştinţelor dobândite în cadrul orelor de istorie;

Obiective :

  • familiarizarea elevilor cu comportamentul adecvat vizitării unor obiective turistice;
  • formarea deprinderilor de a comunica, de a asculta cu atenţie ghidul, de a pune întrebări legate de subiect;
  • însuşirea/îmbogăţirea cunoştinţelor legate de punctele turistice vizitate;
  • să respecte regulile de circulaţie, precum şi regulile de grup.

Argument

Ne-am propus organizarea unei asemenea activităţi din dorinţa de a  oferi elevilor noştri posibilitatea cunoaşterii frumuseților patriei noastre, precum şi cunoşterea trecutului istoric al neamului românesc.

Grupul țintă :  elevii claselor a IV a step by step şi clasa a III-a step by step
– părinţi.

Îndrumători : învăţătorii claselor respective (fragment)

Un gând despre ”Excursia tematică – o formă de învăţare

Comentariile nu sunt permise.