Grădiniţa şi familia – parteneri în educaţie


Autor: prof. înv. preşcolar Cojocaru Monica
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.23 Botoşani

Alternativa educaţională Step by Step este fundamentată pe convingerea că implicarea familiei în cadrul programului este esenţială, de aceea unul din cele trei concepte de bază ale programului este accentuarea colaborării cu familia în modalităţi variate şi metode diverse.

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi mai ales, nu poate face abstracţie de acestea.

Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă şi unitară a grădiniţei şi familiei. Interesul comun determină o mişcare de apropiere cu dublu sens, familie – grădiniţă, grădiniţă – familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri de ambele părţi. Unitatea de acţiune este condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi de o bună cunoaştere reciprocă.

Disponibilitatea părinţilor pentru soluţionarea în parteneriat a problemelor preşcolarilor trebuie formată şi stimulată. Părinţii sunt deschişi la sugestiile educatoarei atunci când sunt trataţi cu încredere, ca nişte adulţi responsabili, când educatoarea nu pierde din vedere faptul că părinţii îşi cunosc bine copiii, chiar dacă nu au întotdeauna abilitatea de a acţiona într-un sens favorabil acestora.

Echipa de educatori cu bunavoinţă şi competenţă poate avea abilitatea de a face din orice părinte un colaborator. Rezultatele concrete vor dovedi avantajele colaborării.

In orice grădiniţă Step by Step familia şi părinţii copiilor vor vizita grădiniţa, vor fi invitaţi să cunoască echipa de educatori, să observe sala de grupa şi să afle câte ceva despre program încă înainte de înscrierea copiilor. De mulţi ani s-a depăşit momentul când părinţii îşi lăsau copiii la uşă. Acum, echipa de educatori şi familiile copiilor îşi împărtăşesc informaţii, fac planuri împreună despre cum să colaboreze, să se implice şi să participe activ.

Întrunirile părinţilor sunt foarte importante. Trebuie anunţate din timp, iar uneori se trimit invitaţii. Sunt prezentaţi părinţii copiilor nou veniţi în grădiniţă. Se prezintă programul Step by Step, se discută baza teoretică pentru a nu se ajunge la noncorcondanţe în comunicare. Se stabilesc aşteptările părinţilor şi semnificaţia noţiunii de „succes” pentru fiecare. Se strâng date ce vor fi anunţate în timp util. Se aplică unele chestionare. Părinţii vor primi un formular cuprinzând interesele familiei, în care trebuie să bifeze, dintr-o listă, aspectele de colaborare care le acoperă ariile de interes sau în care au posibilitatea să se implice. Intrunirile vor fi un prilej ca educatoarea şi părinţii să discute, să planifice şi să rezolve diferite probleme. Familiile vor fi încurajate să se implice şi să işi ofere serviciile.

Asociaţia de Sprijin: Membrii fondatori pot fi echipa  de educatori şi toţi părinţii din grupă, din grădiniţă, partenerii educaţionali. Asociaţia este activă în organizarea de excursii, sărbătoriri diverse, colecte pentru acte de binefacere etc.

Menţinerea zilnică a contactului părinţilor cu grădiniţa se realizează prin Afişierul grupei. Mascota grupei îi invită pe părinţi să se informeze din diverse rubrici. Acţiunile de voluntariat iniţiate de grădiniţă , cu mare impact social, vor beneficia întotdeauna de un aport important adus de părinţi, ce se vor mobiliza exemplar. Acţiunile îi vor face pe copii să descopere alături de părinţi acţiunea şi nu verbalismul. Vor avea condiţia de a săvârşi fapte bune, de a descoperi binele şi nu doar de a vorbi despre el, de a sprijini oamenii cu nevoi speciale. Copiii vor întelege prin participare, importanţa acţiunilor sociale şi vor trăi satisfacţii morale.

Acţiunile de voluntariat vor fi  o evaluare a compartimentului social, etic, moral, religios şi o educare în sensul omeniei, generozităţii, receptivităţii la durerile celor din jur. (fragment)