Prezentarea ofertei educaționale – un nou opțional: Dezvoltare Personală


Autori: lector univ. dr. psiholog Florinda Golu,
Universitatea București
psiholog educational, prof. Carmen Ioniță,
Grădinița nr. 94, București

„Dezvoltare personală” este un program formativ, de activitate opțională implementat în grădinițele din București. Autoarele programei scolare aprobată de inspectorat sunt lector univ. dr. psiholog Florinda Golu și psiholog educațional Carmen Ioniță. Menționam că acest program este conceput la nivelul mai multor arii curriculare și are eficiență atât la nivel didactic, cât și din punct de vedere terapeutic.

Născut din nevoile psihologice, personale ale copilului, aceasta nouă activitate își propune să stimuleze, să exerseze, să amplifice abilitățile cognitive, emoționale, relaționale ale copilului dar și să identifice eventualele întârzieri în dezvoltare, blocajele de comunicare și emoționale și să introducă o notă recuperatorie și puternic antrenantă în universul interior al copilului preșcolar. (Golu și Ioniță, 2009)

Așadar, programul formativ „Dezvoltare personala” se prezintă sub o multiplă finalitate:

* facilitează realizarea unor achiziții și beneficii psiho-comportamentale la copiii preșcolari;
* oferă părinților un tablou complet al indicatorilor cognitivi și comportamentali ai maturizării copilului;
* nu în ultimul rând, poate constitui un sprijin concret și un veritabil ghid pentru optimizarea activităților instructiv-educative și formative din grădiniță.

Conținuturi tematice:

1. Cunoașterea de sine și a celorlalți.
2. Cunoașterea și redarea unor expresii faciale și corporale.
3. Realizarea de contacte verbale și nonverbale între copii.
4. Exprimare și relatare a unor fapte, întâmplări, trăiri în prezența celorlalți.
5. Antrenarea grupului ca întreg și formarea sentimentului de apartenență la grup.
6. Exersarea jocurilor de rol și a conduitelor prosociale.
7. Realizare de proiecte în grup.
8. Explicare și interpretare de proverbe\fabule.
9. Creare de povești.
10. Realizare de corespondențe pe criterii logice.
11. Stabilire de contrarii (perechi de contrarii).
12. Relaxare prin angajare tactil-kinestezică.

Tipuri de exerciții:

 • ·exerciții de exprimare emoțională spontană;
 • ·jocuri pentru depășirea inhibițiilor și blocajelor emoționale;
 • ·exerciții de empatie;
 • ·exerciții de râs;
 • ·jocuri de întrajutorare și colegialitate;
 • ·jocuri de rol;
 • ·exerciții de identificare;
 • ·exerciții de comparație;
 • ·exerciții de asociere în baza unui criteriu logic;
 • ·exerciții de operare concretă cu scheme logice elaborate anterior;
 • ·jocuri și tehnici de exprimare senzorial-emoțională;
 • ·tehnici de fantezie;
 • ·exerciții de completare a desenului;
 • ·tehnici de mișcare și dans;
 • ·artterapie;
 • ·exerciții de creare de poveste.

Durata programului: un an, 1 octombrie -15 iunie
Durata unei ședințe: 30 minute, 1 ședință\săptămână
Nivelul:   –nivelul 1 (grupa mica și mijlocie)
nivelul 2 (grupa mare și mare pregătitoare)
Domenii implicate: DLC, DEC, DPM, DOS
Forme de organizare:  -activități frontale;
-activități pe grupuri mici;
-activități individuale.
Evaluarea: tipul: frontală și individuală;
modalități de evaluare: aprecieri verbale ale activității proprii (autoevaluare) și a celorlalți; convorbiri; observarea sistematică a activității copiilor; discuții individuale cu copii; desene individuale și de echipă; fișe de lucru; realizarea de proiecte în grup; întrebări tematice; expunerea unor lucrări; concurs; lecție deschisă\serbare; aprecierea rezultatelor prin premii, laude, încurajări, prin ecusoane (flori, iepurași, ursuleți), medalii, diplome etc.

La sfârșitul cursului (anului), fiecare copil va beneficia de o mapă individuală (potofoliu) cu lucrări, rezultate, comentarii personalizate și recomandări, care va fi înmânată părinților și\ sau educatoarei.

La finalul scurtei prezentări, menționam că programul este implementat în sistem din anul 2008 și funcționează cu succes, feedback-urile din partea copiilor, părinților și cadrelor didactice colaboratoare fiind dintre cele mai bune. Pentru că acest nou demers didactic vine nu doar în sprijinul copilului -ca principal beneficiar- dar și al părinților, educatorilor și specialiștilor din domeniu, oferind repere importante în cunoașterea psihologiei copilului. (fragment)