Locul şi rolul jocului în activitatea copilului preşcolar


Autor: prof. înv. preşc. Ştefancu Ioana
Grădiniţa cu P.P. NR. 22 Braşov

Jocul şi jucăria sunt doua elemente nelipsite în copilărie. Prin joc se poate pune piatra de temelie în constituirea copilului ca viitor cetaţean responsabil în societate. De aceea în cadrul programului ,,Educaţi aşa’’ am atras atenţia părinţilor că nu este suficient să cumpere jucării copiilor ci să se joace cu ei şi cum să o facă.

Copilul începe cunoaşterea cu mâinile. În jocul său cu obiectele,observă diferenţe ale proprietăţilor ca mărime,culoare,formă.Asemenea experienţe îl implică în procese notabile de clasificare, generalizare,de formare a conceptelor şi de rezolvare a problemelor.De exemplu, plăcerea de a se juca folosind un set de cuburi colorate,îl învaţă să le folosească în modalităţi diferite, conducându-l spre abilitatea ulterioară de a le folosi in operaţii matematice mai grele pe care le foloseşte in rezolvarea problemelor. Îngrijind florile si animalele de la ,,Colţul viu’’, copilul învaţă noţiuni importante referitoare la dezvoltarea fiinţelor – a plantelor şi animalelor.

Dimensiunea cognitivă şi intelectuală, imaginativă, de gândire a jocului este doar un aspect al puternicei sale infuenţe în învăţarea copilului,atât în stadiul de dezvoltare curent, cât şi ca pregătitor pentru învăţarea ulterioară. În ciuda unor prejudecăţi despre posibilitătile reduse de învăţare din experienţa proprie a copiilor,o bună parte din formarea lor este constituită prin autoformare. 

Jocul liber,autentic, ales de copii,este recunoscut de psihologie, de pedagogie ca activitate formativă,dominantă, ca inceput şi sfârşit al oricărei activităţi de învăţare la vârsta preşcolară. Aceasta ne obligă să-i asigurăm locul, timpul şi resursele cuvenite.

În folosirea jocului de creaţie in cadrul activităţii cu grupa întreagă, am avut in vedere mai multe obiective: – crearea unor legături intre conţinutul jocului de creaţie şi conţinutul activităţii respective;

–          asigurarea unui climat favorabil asimilării mai eficiente a continutului activităţii;
–          activizarea mai intensă a copiilor pentru asumarea unor roluri în cadrul activităţii, reproducând structura jocului de creaţie;
–          reluarea sub forme variate de joc a cunoştinţelor şi deprinderilor programate într-o activitate anume;

În practica educativă şi ulterior în cadrul activităţilor integrate, am urmărit elementele de joc preluate din jocul de creaţie al copiilor şi am întâlnit câteva situaţii tipice:

a)      jocuri de creaţie cu caracter anticipativ,adică preced activitatea cu grupa întreagă

Reuşita lecturii dupa imagine ,,Familia mea’’a fost facilitată de organizarea în prealabil a unor jocuri de creaţie cu tema ,,De-a mama,tata şi copiii’’,au fost reproduse principalele acţiuni incluse în tablou.

Jocul ,,De-a strada’’ – în vederea organizării lecturii după imagine cu aceeaşi temă – a contribuit atât la familiarizarea copiilor cu sarcina didactică,cât şi la actualizarea experienţei de viaţă a copiilor. Jocul ,,Vine şarpele’’programat în vederea activităţii de desen ,,şarpele’’, le-am prezentat copiilor specificul mersului şarpelui,pentru a-l reda cu uşurinţă în desen,sau jocul ,,Ne jucam cu baloane’’ în vederea dactilopicturii ,,Baloane colorate’’,le-a creat o stare emoţională puternică, intuind totodată forma naturală pe care trebuie să o redea. (fragment)