Provocarea de a merge la teatru -studiu de caz la un liceu cu profil tehnic-


Autor: prof. Vira Adina
Colegiul Tehnic de Transporturi, Braşov

În cadrul disciplinei de limba şi literatura română căutăm mereu soluţii pentru a creşte interesul elevilor pentru materia predată, sau de a-i face într-un mod sau altul să participe în mod activ la lecţie. În activitatea desfăşurată la liceele cu profil tehnic, acest lucru este cu atât mai dificil cu cât interesul elevilor pentru ştiinţele umaniste în general şi pentru literatură în special este în continuă scădere.

Dintre factorii care influenţează în mod direct această distanţare a elevilor de domeniul literaturii se pot enumera preocupările pe care le au aceştia în domeniul tehnic (cauză din care au şi ales acest liceu), evoluţia tehnicii în general şi a internetului, domeniu în care ei găsesc orice informaţie au nevoie, fără să mai depună vreun efort în achiziţionarea ei, constatarea faptului că majoritatea elevilor sunt băieţi, or nu este “monden” ca un băiat să aibă preocupări literare, influenţele reciproce pe care le au unii asupra celorlalţi şi nu în ultimul rând atitudinea profesorului la clasă.

În acest sens trebuie să adaptăm demersul didactic la nivelul de pregătire şi la puterea de înţelegere a elevilor pe care îi avem şi să încercăm să îi apropiem de literatură prin mijloacele care ne stau la îndemână.

Pentru realizarea acestui deziderat am pus în aplicare un program educaţional numit “Să mergem la teatru!” în colaborare cu Teatrul “Sică Alexandrescu” din Braşov. Colaborarea a constat în acceptarea unor grupuri de elevi însoţiţi de profesor la spectacolele de teatru care au loc. 

Obiectivele acestui proiect vizează crearea pentru elevi a unei situaţii de învăţare noi prin participarea la o experienţă pentru mulţi dintre ei inedită, aceea de a fi spectator la o reprezentaţie reală de teatru. Am urmărit integrarea elevilor în rândurile de spectatori pentru a fi nevoiţi să-şi adapteze conduita cerinţelor specifice spectacolului de teatru. Am vizat de asemenea educarea atenţiei şi a spiritului de observaţie, reprimarea proastelor obiceiuri şi adoptarea unui comportament cât mai civilizat. Din punct de vedere literar, am urmărit formarea unei imagini exacte asupra textului dramatic şi a spectacolului de teatru şi exercitarea capacităţilor critice ale elevilor, care vor fi puşi în situaţia de a emite judecăţi de valoare asupra reprezenteţiei vizionate.

Activitatea propriu-zisă se desfăşoară cu un număr relativ redus de elevi, 10-15, în coordonarea fiecărui profesor, de fiecare dată alţii,  astfel încât să fie uşor de observat şi de supravegheat. Astfel am vizionat o serie de spectacole ca : Forma lucrurilor de Neil La Bute, Lapte negru de Vasili Sigarev, Puterea obişnuinţei de Thomas Bernard, Sex, drugs & rock and roll de Eric Bogosian etc.

Elevii au fost foarte sceptici la început, de aceea pentru unii dintre ei am ales texte cunoscute, uşor inteligibile ca D’ale carnavalului în regia lui Şerban Puiu, piesă la care au fost uimiţi să constate contribuţia regizorului sau Domnu’ Goe în regia lui Dan Tudor, piesă recomandată mai ales claselor mai mici.

După vizionarea spectacolului de teatru are loc comentarea acestuia şi schimbul de impresii care se desfăşoară într-un cadru restrâns care să nu inhibe dorinţa elevilor de a se exprima liber. Acest program se desfăşoară de câţiva ani în liceul nostru şi rezultatele sunt uimitoare. Sunt foşti elevi ai liceului care continuă să meargă la teatru şi-şi întâlnesc profesorii la premiere, dar şi actualii elevi care aşteaptă cu nerăbdare organizarea unei noi ieşiri la teatru. (fragment)