Studiu de specialitate – Valențe formative ale strategiilor didactice în lecția de geografie


Autor: instit. Antoaneta Onel
Școala cu clasele I-VIII, Sagna, Neamț

În condiţiile în care activitatea  didactică a cunoscut o serie de transformări- privind finalităţile, baza materială, legislaţie, influenţa mediului social-  şi procesul concret de istruire, realizat prin activitatea  creatoare a cadrului didactic, a fost marcat de utilizarea mai frecventă a unor metode şi mijloace mai eficiente. Voi detalia în lucrarea de faţă câteva dintre aceste metode şi mijloace.

HĂRŢILE ŞI  GLOBUL GEOGRAFIC

Folosirea hărţii şi a globului geografic în lecţii  constituie unul dintre mijloacele cele mai importante în predarea geografiei. Munca cu harta oferă posibilitatea de a înţelege caracteristicile fenomenelor geografice şi dimensiunile acestora. Harta redă într-o singură privire imaginea sugestivă a obiectelor şi fenomenelor, întinderea şi repartizarea lor în spaţiu. Hărţile  utilizate în orele de geografie sunt: fizice, economice, politico- administrative, hidrografice. Harta având numai contur poate fi utilizată şi în cadrul muncii independente a elevului sau în evaluare ca şi hărţile din atlase  sau din manuale. 

Folosirea corectă a hărţii cere din partea cadrului didactic:
-precizarea caracteristicilor hărţii cu care se lucrează (tipul, semne convenţionale)
-prezentarea modul în care pot afla distanţele dintre puncate date;
-însoţirea permanentă a demonstraţiei cu verbalizarea explicaţiilor.

Utilizarea hărţilor în cadrul lecţiilor trebuie să conducă la formarea deprinderilor elevilor de a indica la hartă  corect (poziţia în raport cu clasa,  indicarea semnelor convenţionale şi nu a înscrisurilor, indicarea râurilor de la izvor spre vărsare, conturul lacurilor etc.).

Globul geografic reprezintă imaginea fidelă a Pământului şi utilizarea acestuia are avantaje şi dezavantaje. Utilizarea globulu permite explicarea formei globului pământesc, formarea anotimpurilor, a zilelor şi a nopţilor, localizarea ţării, a localităţii natale pe glob sau pe continent.

EXCURSIA ŞCOLARĂ

Nicăieri mai bine decât în excursie învăţătorul/ profesorul nu poate face pe elevi să înţeleagă noţiunile de  geografie , evoluţia fenomenelor din ediul înconjurător. Prin excursii elevii iau contact direct cu realitatea înconjurătoare, se trezeşte interesul pentru studiul georgrafiei.

Scopuri urmărite în excursiile de scurtă sau de lungă durată
 -dezvoltarea spiritului de observaţie, formarea unor deprinderi ( de orientare pe teren, schiţarea unor peisaje simple, alcătuirea unor scheme / desene)
-formarea deprinderii de a utiliza instrumente necesare cercetării terenului (busola);
 -formarea deprinderii de a face scurte însemnări pe parcursul excursiei;
 -formarea deprinderilor de a colecta, ambala şi transporta materialul adunat în excursie;
 -formarea deprinderilor de a imortaliza pe peliculă imagini semnificative din punct de vedere geografic.

Etape în organizarea/ desfăşurarea excursiilor
–          proiectarea excursiei ( stabilirea traseului, stabilirea opririlor şi a locurilor de cazare, stabilirea obiectivelor, obţinerea aprobărilor necesare)
–          pregătirea teoretică şi tehnică ( pentru învăţător: studierea hărţii în vederea identificării obiectivelor pe teren, eventual deplasarea la faţa locului; pentru elevi: cunoaşterea planului, repartizarea sarcinilor individuale sau de grup, formarea grupelor de lucru, stabilirea  echipamentului)
–          desfăşurarea excursiei
–          evaluarea excursiei (la întoarcere fiecare grupă îşi definitivează materialul cules, îl prezintă în faţa colegilor şi se face evaluarea;se pot organiza expoziţii) (fragment)

2 gânduri despre ”Studiu de specialitate – Valențe formative ale strategiilor didactice în lecția de geografie

Comentariile nu sunt permise.