Studiu de specialitate: Poveştile – suport didactic în ora de limbă franceză


Autor: prof. Gabriela Zota,
Şcoala Centrală, Bucureşti

 Poveştile reprezintă un instrument didactic din ce în ce mai folosit în ultima vreme, datorită unei materii de o mare diversitate şi care nu se epuizează niciodată. Registrul poveştilor este foarte vast, modulabil, adaptabil la toate vârstele şi serveşte ca punct de plecare pentru numeroase activităţi, mai ales în orele de limbă română, de educaţie plastică sau de limbi străine. Amintim doar că acestea permit :

  • îmbogăţirea imaginaţiei. În poveştile cu zâne totul este permis, nu există îngrădiri : există obiecte magice şi zâne, există case din turtă dulce şi ciocolată, copii care înfruntă singuri vrăjitoare adevărate, prinţese care dorm o sută de ani şi sunt trezite de prinţi frumoşi, sirene care se îndrăgostesc şi se transformă în fiinţe umane, pitici simpatici, caleşti de cleştar sau tinereţe fără bătrâneţe. Imposibilul devine posibil, iar fabulosul devine accesibil.
  • dezvoltarea psiho-afectivă. Poveştile dezvoltă inteligenţa, personalitatea, îi permit cititorului să vadă clar emoţiile, să fie mai conştient de dificultăţile vieţii, sugerându-i, în acelaşi timp, soluţii la probleme, răspunsuri la întrebările sale. Acesta învaţă că şi el are anumite puteri, că poate să înţeleagă ce se petrece cu el şi că este capabil să răspundă la întrebările pe care şi le pune, că diferenţa nu este neapărat un handicap, sau că aparenţa exterioară nu este foarte importantă.

Universul acesta destul de lizibil îl ajută să-şi construiască reperele, mai ales că poveştile sunt constituite pe scenariul învingătorului. Pentru Bettelheim, fabulosul din poveşti, departe de a împiedica dezvoltarea unei cunoaşteri raţionale a lumii, îi aduce siguranţa psihică necesară în momentul în care are nevoie de ea. Vrăjitoarele, căpcăunii, dragonii şi alte personaje înspăimântătoare nu sunt decât proiecţia angoaselor umanităţii.

  • socializarea. Practica poveştilor în clasă îi învaţă pe elevi arta relaţionării : să respecte cuvântul celuilalt şi să trăiască împreună cu alţii, să se descurce şi să se comporte frumos pentru că vor fi recompensaţi, la fel ca eroul din poveste. (fragment)