Studiu de specialitate: Particularităţi ale activităţii instructiv-educative desfăşurate în condiţiile învăţământului simultan


Autor: înv.Velniciuc Florin
Şcoala cu cl. I-VIII Zvoriştea, Suceava

   Faptul că în unele unităţi de învăţământ numărul de elevi pentru o serie de clase se situează sub prevederile legale, impune încredinţarea realizării sarcinilor didactice pentru pentru două  clase unui singur cadru didactic. Această situaţie este determinată de realităţile obiective privind aşezarea populaţiei pe teritoriul ţării, precum şi de gradul de mobilitate al populaţiei din ultimii 15-20 de ani. Dreptul oricărui cetăţean la educaţie obligă statul să asigure condiţiile necesare ca şi copiii din cele mai îndepărtate cătune să aibă acces la  şcoală în condiţii apropiate de cele din centrele de comună . Acest sistem nu se întâlneşte doar în ţara noastră, el fiind utilizat, de zeci de ani, în zone izolate din Vestul Europei (Spania,Franţa, Italia).
În şcolile cu predare simultană, procesul instructiv-educativ se desfăşoară după aceleaşi documente de politică educaţională ca şi în celelalte unităţi de învăţământ, ceea ce diferă fiind modul de organizare a procesului didactic. Mai precis, învăţătorul care lucrează într-o astfel de şcoală realizează o parte a activităţii didactice simultan cu cele două clase pe care le are spre îndrumare. Nu recomandăm desfăşurea actului pedagogic simultan cu trei sau patru clase întrucât reducerea timpului acordat activităţii directe cu fiecare clasă duce la scăderea calităţii demersului instructiv-educativ întreprins.
În ceea ce priveşte repartizarea claselor, practica pedagogică a arătat că gruparea cea mai bună este aceea în care sunt reunite clasa I cu clasa a III-a şi clasa a II-a cu clasa a IV-a. În cazul şcolilor cu trei posturi de învăţător se va ţine cont de numărul elevilor fiecărei clase. Totuşi, este bine ca, în general, clasele I şi a IV-a să nu fie grupate cu alte clase, întrucât elevii clasei I au nevoie de sprijin suplimentar pentru familiarizarea cu activităţile şcolare , iar elevii clasei a IV-a au nevoie de o pregătire temeinică în vederea trecerii la ciclul gimnazial.
Învăţătorul care lucrează simultan cu două sau mai multe clase trebuie să-şi întocmească un orar de 6 ore. Astfel, primele două ore el va lucra cu prima clasă, cea mai mică, apoi va desfăşura activităţi  simultane, timp de două ore, cu amblele clase, iar ultimele două ore va lucra cu cealaltă clasă, cea mai mare. (fragment)