Studiu de caz


                                                               Autor: prof. Tiron Valentina,
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huşi

 

Elev: U. E.; 18 ani; clasa XI SAM, Colegiul Agricol ,, Dimitrie Cantemir’’, Huşi
Portret:
-agitat în general, foarte rar liniştit;
-prezintă dezinterest total faţă de ore, este foarte receptiv la reacţiile de comportament negativ ale colegilor din clasă implicându-se foarte activ în crearea de situaţii necorespunzătoare vieţii de elev;
-ostil, obraznic, sfidător faţă de profesori;
-irascibil, fără răbdare, neliniştit, mereu în căutarea unor preocupări diferite de cele fireşti din cadrul orei;
-permanent dornic de a atrage atenţia colegilor prin gesturi şi vorbe care să deranjeze ora;
-inconştent de gravitatea vorbelor sale, iresponsabil;
-răzbunător, teribilist;

Soluţii:
-atenţionare directă ori de câte ori e necesar ;
-discuţii în colectivul clasei, evidenţierea îndatoririlor elevului din Regulamentul Şcolii;
-discuţii cu dirigintele clasei şi cu alţi profesori care predau la clasă;
-fiind avertizat de mai multe ori, neobţinându-se efecte pozitive s-a scăzut nota la purtare;
-solicitarea acestuia în cadrul orei atunci când e nevoie de a se răspunde la întrebări, încercând să-l conştientizez că având un astfel de comportament  nu este atent la oră şi notele sale vor fi mici;
-aducerea la cunoştinţă părinţilor în cadrul şedinţei cu părinţii;
-discuţii în cadrul Consiliului Profesoral pentru eliminare pentru 3 zile în vederea prestării anumitor munci la sectorul zootehnic;
-confiscarea unor obiecte pe care le foloseşte  în timpul orei pentru activităţi inadecvate orei;
-neacordarea vreunui privilegiu atunci când îl cere şi acordarea unor privilegii colegilor care sunt disciplinaţi;
-aducerea la cunoştinţă a acestui caz consilierului psihologic al şcolii;
-discuţii cu elevul în cadrul comisiei pentru combaterea violenţei existente in şcoală;
-mediatizarea acestui caz în careurile elevilor care se fac periodic;
-discuţii în Consiliul Profesoral pentru o altă eliminare de mai multe zile în cazul în care comportamentul lui nu se schimbă în sens pozitiv;
-solicitarea sprijinului autorităţilor locale (poliţia) dacă faptele acestuia se agravează.
În urma aplicării acestor măsuri s-a observat o ameliorare constantă a reacţiilor necontrolate, un comportament mai adecvat statutului de elev, o reacţie din partea familiei de colaborare cu şcoala în sensul obţinerii unor rezultate bune privind frecvenţa la ore, obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură, intregarea acestuia în colectivul clasei şi respectarea regulamentului şcolar.