Stimularea creativităţii prin compunerea şi rezolvarea de probleme la copiii preşcolari


Autor: prof. Tiron Valentina
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Huşi

În ideea pregătirii copiilor pentru a întâmpina cerinţele unei lumi în perpetuă  schimbare, este necesar ca aceştia să raţioneze clar şi să comunice eficient. Prin munca propriu-zisă în rezolvarea şi compunerea de probleme, copiii descoperă noi căi de gândire şi raţionare, ceea ce le va putea ridica nivelul matematic şi le va putea clădi încrederea în sine.
Rolul cadrului didactic este crucial în asigurarea unui mediu care se încurajeze asumarea riscului, discutarea ideilor şi testarea soluţiilor. Cu cât matematica este legată mai mult de cotidian, cu atât copiii vor conştientiza necesitatea matematicii în lumea lor. Obiectele  concrete din preajma copiilor sunt materia primă asupra căreia copiii acţionează pentru a-şi construi propriile realităţi. La început înţelegerea copiilor este legată de acţiunea lor asupra obiectelor. Înţelegerea lor, în  curs de formare, nu există în afara unor asemenea acţiuni.
Cei mici învaţă matematica prin explorare, ghicitori, observaţii, testare. Accentul  trebuie pus pe gândire şi înţelegere conceptuală şi nu exclusiv pe acurateţea calculului şi a vitezei. Rezolvarea problemelor de matematică reprezintă, în esenţă, găsirea unor soluţii asemănătoare problemelor reale pe care le putem întâlni în practică. Activitatea de rezolvare a unei probleme se desfăşoară prin parcurgerea mai multor etape, care solicită un efort intelectual complex, cuprinzând inducţii şi deducţii logice, analogii, analize, generalizări. Stimularea creativităţii se realizează mai ales prin compunere de probleme. Modul delicat în care se intervine în rezolvarea de probleme simple, compuse de copii, face  să le sporească interesul pentru creaţia proprie.
Actul de rezolvare şi compunere de probleme oferă modul cel mai eficient din domeniul matematicii pentru cultivarea şi educarea creativităţii şi a inventivităţii. Diferenţa dintre a învăţa rezolvarea unei probleme şi a şti să rezolve o problemă nouă reprezintă, în esenţă, creativitate. Rezolvarea unei probleme studiate oferă mai puţin teren pentru creativitate decât rezolvarea unei probleme noi care, la rândul ei, este depăşită de compunerea unei probleme noi. (fragment)