Rolul limbajului în dezvoltarea preşcolarului


Autor: instit. Despa Mirela,
Grădiniţa Nr1 Popeşti, Vrancea

 Comunicarea prin limbaj este fundamentul pentru procesele de socializare, cunoastere şi învaţare. Orice întarziere în apariţia şi dezvoltarea limbajului împiedică dezvoltarea psihică a copilului. Limbajul este un ansamblu de abilităţi de ascultare, atenţie, imitaţie, inţelegere, memorare şi socializare. Stimularea dezvoltării copilului va urmări realizarea funcţiilor limbajului, rol suport pentru dezvoltarea intelectuală. Limbajul îi conferă copilului preşcolar autonomie şi posibilitatea de a se mişca cu usurinţă în mediul înconjurător. Imposibilitatea de a comunica prin limbaj atrage după sine stagnarea dezvoltării personalităţii copilului, ceea ce duce la modificarea relaţiilor lui cu  oamenii şi cu realitatea înconjurătoare.
Copiii trebuie să dobândească încă de la vremea preşcolară capacitatea de a comunica cu cei din jur, de a-şi exprima în mod inteligibil impresiile, gândurile, ideile, ceea ce va constitui o bază în activitatea şcolară şi apoi în activitatea şi viata socială de mai târziu. De aici decurge necesitatea însuşirii vorbirii în mod sistematic, în cadrul grădiniţei de copii.
In procesul instructiv-educativ, prin intermediul limbajului se realizează transmiterea cunostinţelor, lărgirea orizontului cu noi reprezentări. Limbajul poate fi privit  din două puncte de vedere – pe de o parte ca mijloc de comunicare şi pe de altă parte ca mijloc de cunoaştere .
Limbajul, ca formă fundamentală de comunicare, joacă un rol decisiv în umanizarea individului, apariţia şi dezvoltarea sa la o anumită vârstă constituind o cotitură remarcabilă pentru „puiul de om” spre statutul propriu-zis uman. (fragment)