Rolul comunicării în asigurarea unui climat organizaţional adecvat în şcoală


Autor: prof. Boţu Tatiana,
Grădiniţa cu P.P.nr.10 Huşi

 Prin comunicarea umană se realizează o interacţiune psihosocială, un schimb de mesaje între persoane; ea poate contribui la întărirea, destabilizarea sau modificarea comportamentului individual în funcţie de conţinutul mesajului, de personalitatea celui care-l transmite, modul de transmitere, precum şi de permiabilitatea de a-l prelucra şi accepta a celui care-l primeşte. „În organizaţiile şcolare, comunicarea şi climatul se corelează foarte strâns: o bună cunoaştere contribuie la menţinerea unui climat adecvat şi, reciproc, un climat corespunzător  facilitează  o comunicare eficace.”[1]

Comportamentul membrilor dintr-o organizaţie şcolară este determinat atât de sistemul de norme stabilite prin regulamentul şcolar şi prin regulamentul de ordine interioară, cât şi de temperamentul fiecăruia, de nivelul de cultură, de convingerile şi aspiraţiile sale, de managementul practicat în organizaţia respectivă. Astfel, un management autoritar la nivelul şcolii induce un climat tensionat, în care toţi se „închid” în ei înşişi, nu comunică deschis, se privesc cu suspiciune şi nu se simt  stimulaţi să participe la bunul mers al activităţii. Ori, un management participativ stimulează comunicarea între cadrele didactice, între aceştia şi elevi, ca şi între educatori şi director, făcând din fiecare membru al colectivităţii şcolare un participant activ şi responsabil la viaţa şi activitatea acesteia. „Prin comunicare, omul modern se analizează pe sine, îi analizează pe cei cu care se află în interacţiune şi – în ultimă instanţă – poate găsi un mod propriu de investigarea a lumii care îl înconjoară.”[2]

Raportat la individ, climatul şcolar îţi poate da un sentiment de siguranţă, de echilibru, sau, dimpotrivă, unul de insecuritate şi de teamă. Managerii preocupaţi de obţinerea unei comunicări şi performanţe trebuie să arate  colaboratorilor care sunt motivele comunicării: sporeşte motivaţia şi satisfacţia muncii şi creşte încrederea angajaţilor în organizaţie. Un management de succes implică o comunicare eficientă, iar profesorul manager trebuie perfecţionat în acest sens ei astfel încât să îi ajute pe educatori să înţeleagă nevoia de schimbare. (fragment)


[1] Ioan Jinga, Managementul Învăţământului, Bucureşti, Editura Aldin, 2001, p. 103

[2]Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2006. p..15