Studiu asupra riscului de devianță în mediul școlar


Autor: prof. Matache Irina
Școala cu cls. I-VIII Nr. 19 Ploiești

Descrierea rezultatelor obţinute în urma cercetării
OB1.Evidenţierea atitudinii faţă de şcoală, profesori şi procesul educativ
Atitudinea faţă de profesori şi activitatea şcolară în general, cu implicaţiile ei are două componente. Pe de-o parte există o raportare iniţială a elevului vis-a-vis de cele menţionate, pe care o vom numi atitudine directă, iar pe de altă parte există modul în care elevii percep reacţiile profesorilor (atitudine inversă). Cele două componente interacţionează între ele, determinând o imagine globală a modului în care valorizează elevul procesul educativ, cadrele didactice, etc. (pe care o vom numi atitudine generală). Primul dintre obiectivele operaţionale ale studiului a fost transpus în mai mulţi indicatori, prezenţi în chestionar:

Pentru măsurarea atitudinii directe:
S-a întâmplat vreodată să nu vrei să mergi la şcoală? / Ai absentat vreodată de la şcoală?/ Ai fost vreodată ameninţat cu corigenţa? / Ai rămas vreodată repetent?
Pentru măsurarea atitudinii inverse:
S-a întâmplat vreodată să-ţi fie teamă să mergi la şcoală pentru că nu ţi-ai făcut temele?
Atunci când îţi faci temele, profesorii te laudă pentru acest lucru? / La şcoală se întâmplă să fii pedepsit? / La şcoală ţi se spune că eşti obraznic,indisciplinat sau alte lucruri asemănătoare?
În continuare, vom analiza pe rând răspunsurile la aceste întrebări, pentru a evidenţia apoi acea atitudine globală referitor la tot ce ţine de mediul şcolar
Se observă, din analiza descriptivă, univariată că la 63% dintre elevii chestionaţi li se întâmplă des şi foarte des să nu vrea să meargă la şcoală.
S-a întâmplat vreodată să-ţi fie teamă să mergi la şcoală pentru că nu ţi-ai făcut temele?
Atunci când sunt întrebaţi dacă motivul s-a întâmplat să fie teama de a se prezenta fără teme făcute, doar 20% au resimţit această frică, pe restul de 80% (procent cumulat pentru deloc, foarte rar şi rar), neafectându-i acest lucru. Nu teama de repercusiuni negative i-a determinat ,aşadar, pe aceştia să nu vrea să meargă la şcoală, ci alte motive, pe care vom încerca să le identificăm. (fragment)