Comunicarea educațională prin metodele de interacțiune


Autor: instit. Onel Maria-Antoaneta
Școala cu cls. I-VIII, Sagna, Neamț

Dincolo de accentul informaţional al şcolii, aspectul formativ şi motivaţional al acesteia se poate regăsi şi prin metodele de interacţiune. Trebuie subliniat că unul dintre obiectivele importante ale sistemului de învăţământ este acela de a pregăti individul pentru viaţă, pentru cerinţele situate dincolo de şcoală. Permanent apar noi procedee şi tehnici, zonele de intersecţie dintre metodele existente fiind acoperite cu metode de sine stătătoare.

Abordarea funcţional-acţională a metodelor, presupune parcurgerea drumului dintre metodele active spre cele interactive. De altfel nu există metode „active” şi metode „pasive”, toate metodele posedând deopotrivă un grad de pasivism şi unul de activism; acesta din urmă variază de la metodă la metodă sau, câteodată, de la un mod de aplicare/utilizare la altul al aceleiaşi metode.

În cadrul învăţării active, se pun bazele unor comportamente, de altfel observabile: comportamente ce denotă participarea (elevul e activ, răspunde la întrebari, ia parte la activităţi); gândirea creativă (elevul are propriile sale sugestii, propune noi interpretări); învăţarea aplicată (elevul devine capabil să aplice o strategie de învăţare într-o anumită instanţă de învăţare); construirea cunoştinţelor (în loc să fie pasiv, elevul îndeplineşte sarcini care îl vor conduce la înţelegere).

Printre metodele care activizează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor foarte uşor de reţinut (“cubul”, “ciorchinele”, “explozia stelară”, “cadranele”, “piramida”, “mozaic”, ”floare de nufăr”, etc.), caracterului ludic şi oferind alternative de învăţare cu “priză” la copii. În scopul optimizării şi eficientizării metodelor didactice menţionate mai sus, se sugerează utilizarea următoarelor forme de organizare: activitate pe perechi; activitate în grup; activitatea în echipă; focus- group. (fragment)